Tüm Kamu Personeli İçin GYS Konu Anlatımlı Soru Bankası - Komisyon - Pegem A Yayıncılık - Sınavlara Hazırlık Dizisi - Meslek Sınavları - 49,00 TL | Evekitap
Giriş
Sepetim

Tüm Kamu Personeli İçin GYS Konu Anlatımlı Soru Bankası

Milli Eğitim Bakanlığı
Başbakanlık
Sağlık Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve turizm Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına daha iyi hazırlanmaları amacıyla "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Hazırlık El Kitabı" hazırlanmıştır. Bu kitapta, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 10uncu maddesinde belirtilen aşağıdaki konular yer almaktadır:

Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;
1. Genel esaslar,
2. Temel hak ve ödevler,
3. Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) (Değişik: 1/3/2010-2010/192 K.) İlan edilen kadro veya pozisyonların tâbi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) (Değişik: 1/3/2010-2010/192 K.) Halkla ilişkiler,

g) (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Etik davranış ilkeleri,

h) Kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Kitapta, yukarıdaki konular dışında, başta şef ve şube müdürlüğü sınavlarında çıkan soruları kapsayan görev alanlarına yönelik mevzuat konuları da yer almaktadır.

Ayrıca, yukarıdaki konuların sonunda veya mevzuat içerisinde son yıllarda ÖDYMce yapılan GYS sınavlarında sorulan sorulara da yer verilmiştir.

Okuyucularımızın, kitabın yayında olduğu sürelerde olası bir mevzuat değişikliği veya uyanlara ilişkin duyurular için http://www.pegem.net/mevzuat/index.aspx adresini takip etmeleri gerekmektedir.

Kitabımızın, bu sınava hazırlanacak olan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele yararlı olmasını ve sınavdaki başarılarına katkı getirmesini diliyoruz. "[...]
(Tanıtım Bülteninden)
Evekitap > Akademik > Meslek Sınavları
Kitaba Özel Alışveriş Kulübü

Türkiye'nin kitaba özel ilk ve tek fırsat alışveriş sitesi Evekitap üyelerine her gün farklı fırsatlar sunuyor. Evekitap ile yeni kütüphanenizi toplamaya hazır mısınız?

Zaten Üyeyim
Kayıt Ol Fırsatları Yakala
  • Soyad
  • Şifre

Fabrikod tarafından geliştirilmiştir.