Epistemolojik Düzlemde Yarınki Siyaset - Cengiz Anık - Nobel Yayın Dağıtım - Sosyoloji - 10,00 TL | Evekitap
Giriş
Sepetim

Epistemolojik Düzlemde Yarınki Siyaset

Bugün, siyaset üzerine düşünenlerin çoğu, farklılıklarla "birlikte yaşayabil"menin yollarını araştırmaktadır. Dolayısıyla insanlık tarihinin son 2000 yılında zaman zaman oldukça dominant olan aynileştirme siyaseti, yerini, farklılaşmışlığın fark edilmesi siyasetine bırakmaktadır. Artık, nesnellik iddialarının, öznellikleri ortadan kaldırma operasyonu; aynileştirmenin, farklılıkları ört bas etme girişimleri olduğu yüksek sesle dile getirilmektedir. Aynı özelliklere sahip, birbirine benzeyen, üniform nesnelerin değil; tam da, birbirine benzemeyen, farklı özelliklere sahip, üniform olmayan her bir "nesne"nin harmonisinden söz edilmektedir.

Bu harmoni, doğada hep olagelmiştir. Daha fazla zorlamaya maru kalsa da bu farklılıkların harmonisi birey ve toplumlarda da hep yaşatılmıştır. Müzikte, folklorda, sanatta, edebiyatta, toplumsal rit ve mitlerde, ikonalarda bunun sayısız örneğini göstermek mümkündür.
(Arka Kapak)
Evekitap > Akademik > Sosyoloji
Kitaba Özel Alışveriş Kulübü

Türkiye'nin kitaba özel ilk ve tek fırsat alışveriş sitesi Evekitap üyelerine her gün farklı fırsatlar sunuyor. Evekitap ile yeni kütüphanenizi toplamaya hazır mısınız?

Zaten Üyeyim
Kayıt Ol Fırsatları Yakala
  • Soyad
  • Şifre

Fabrikod tarafından geliştirilmiştir.