El-Kanun Fi't-Tıbb - İkinci Kitap - İbn Sina - Atatürk Kültür Merkezi Yayınları - Araştırma-İnceleme - 32,40 TL | Evekitap
Giriş
Sepetim

El-Kanun Fi't-Tıbb - İkinci Kitap

Birinci Kısım (Tractus Primus)
Birinci Makale / Basit İlaçların Mizaçlarının Tarifi
İkinci Makale / İlaçların Tecrübe ile Belirtilen Mizaç Kuvvetlerinin Tarifi
Üçüncü Makale / Basit İlaçların Mizaçlarının Kıyas Yoluyla Tarifi
Dördüncü Makale / Basit İlaçların Etkilerinin Tarifi
Beşinci Makale / İlaçlara Dışarıdan Kazandırılan Özellikler Hakkında Hükümler
Altıncı Makale / İlaçların Yetiştiği veya Bulunduğu Yerlerden Toplanması ve Saklanması

İkinci Kısım (Basit İlaçların Açıklamalarındaki Kaideler ve Onların Sistematik Sınıflanması)
Birinci Makale / Elif Harfi
İkinci Makale / Be Harfi
Üçüncü Makale / Cim Harfi
Dördüncü Makale / Dal Harfi
Beşinci Makale / He Harfi
Altıncı Makale / Vav Harfi
Yedinci Makale / Ze Harfi
Sekizinci Makale / Ha Harfi
Dokuzuncu Makale / Tı Harfi
Onuncu Makale / Ye Harfi
On Birinci Makale / Kef Harfi
On ikinci Makale / Lam Harfi
On Üçüncü Makale / Mim Harfi
On Dördüncü Makale / Nun Harfi
On Beşinci Makale / Sin Harfi
On Altıncı Makale / Ayın harfi
On Yedinci Makale / Fe Harfi
On Sekizinci Makale / Sad Harfi
On Dokuzuncu Makale / Kaf Harfi
Yirminci Makale / Re Harfi
Yirmi Birinci Makale / Şın Harfi
Yirmi İkinci Makale / Te Harfi
Yirmi Üçüncü Makale / Se Harfi
Yirmi Dördüncü Makale / Hı Harfi
Yirmi Beşinci Makale / Zel Harfi
Yirmi Altıncı Makale / Dad Harfi
Yirmi Yedinci Makale / Zı Harfi
Yirmi Sekizinci Makale / Gayın Harfi
Sözlük
Drog Adları Dizini
(İçindekiler)
Evekitap > Tarih > Araştırma-İnceleme
Kitaba Özel Alışveriş Kulübü

Türkiye'nin kitaba özel ilk ve tek fırsat alışveriş sitesi Evekitap üyelerine her gün farklı fırsatlar sunuyor. Evekitap ile yeni kütüphanenizi toplamaya hazır mısınız?

Zaten Üyeyim
Kayıt Ol Fırsatları Yakala
  • Soyad
  • Şifre

Fabrikod tarafından geliştirilmiştir.