100 Soruda Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama - Bora Yosunkaya - On İki Levha Yayıncılık - Hukuk - 65,00 TL | Evekitap
Giriş
Sepetim

100 Soruda Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama


"Kitapta, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama konusunda uygulamada karşılaşılan tüm tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, gerçek ve tüzel kişilerin iktisadi alana müteallik hak ve hürriyetleri üzerinde kısıtlama getiren kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, gerek yazarların Kamu İhale Kurumu'nun kuruluşundan itibaren Kurum'daki çalışmalarından elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri gerek güncel Danıştay ve Kamu İhale Kurulu kararları ışığında, 100 soru çerçevesinde irdelenmiştir. Bu sebeple, okuyucuların yasaklama konusundaki tüm sorularına geniş ve açıklayıcı cevapları bulacakları bu kitap, kamu ihalelerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ihaleleri gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları için bu alanda temel bir başvuru kaynağı niteliğindedir."

A-Genel Olarak Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararı ve Tabi Olduğu Hukuki Rejim

B-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci Maddesi Kapsamında İhaleye Katılamayacak Olanların İhaleye Katılımı Halinde Uygulanacak Hükümler

C-İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Şirket Ortakları ve Temsilcilerine ( Müdürleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Vekilleri) Etkileri

D-İhale Sürecinde Yasak Fiil veya Davranışlarda Bulunulması Sebebiyle Uygulanacak Yasaklama Hükümleri

E-Kamu İhale Sözleşmesinin İmzalanmaması Sebebiyle Yasaklama

F-Yasaklama Kararlarının İhale ve Sözleşme Sürecine Etkisi

G-Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Yasaklama Kararları ve Etkileri

H-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 59 uncu Maddesi Uyarınca Haklarında Kamu Davası Açılanların İhaleye Katılımı

I-Yasaklama Hükümleri Çerçevesinde Ortak Girişimler

İ-İhale Süresince Görev Alan İdare Görevlilerin Sorumluluğu

J-İdarelerce Verilecek Yasaklama Kararlarının Uygulanmasında İzlenecek Usul ve Esaslar

K-Şirketlerin Birleşmesi, Devrealınması ve Tür Değiştirmesinin Yasaklama Kararlarına Etkisi

L-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa İlişkin Yasaklama Hükümleri

M-Yasaklama Kararlarına Karşı Başvuru Yolları

N-Diğer
(Tanıtım Bülteninden)

Evekitap > Akademik > Hukuk
Kitaba Özel Alışveriş Kulübü

Türkiye'nin kitaba özel ilk ve tek fırsat alışveriş sitesi Evekitap üyelerine her gün farklı fırsatlar sunuyor. Evekitap ile yeni kütüphanenizi toplamaya hazır mısınız?

Zaten Üyeyim
Kayıt Ol Fırsatları Yakala
  • Soyad
  • Şifre

Fabrikod tarafından geliştirilmiştir.